Volgens de Nationale Agenda Laadinfrastructuur zullen er in 2030 ruim 1,7 miljoen laadpalen nodig zijn, waarvan een fors deel in de publieke ruimte. 70 procent van de Nederlanders heeft namelijk geen eigen oprit. Gemeenten willen niet dat laadkabels over het trottoir komen te liggen, omdat deze gevaarlijke situaties veroorzaken. De gemeente Soest ziet een mogelijke oplossing in EV-kabelgoottegels, die het trottoir vrijhouden van losliggende kabels.

Om het aantal van 1,7 miljoen palen te halen, moeten er de komende negen jaar anderhalf miljoen extra laadpalen worden aangelegd. Voor 350.000 stuks gaat het om openbare laadpalen. Gemeenten moeten nu al goed nadenken over strategische plaatsen om die te plaatsen en over oplossingen voor mogelijke overlast.

Aan de ene kant moeten zo veel mogelijk inwoners er gebruik van kunnen maken; aan de andere kant worden bezitters van een fossiele auto nooit heel blij worden van een parkeerplek waar zij straks niet mogen parkeren, omdat er een laadpaal met bebording staat. Bovendien is het in de meeste gemeenten verboden om laadkabels over het trottoir te laten lopen.

Tekst loopt door onder de foto

De Gemeente Soest hanteert al langer een plankaart voor openbare laadpalen. De gemeente onderzoekt nu of EV-bezitters hun auto kunnen opladen op een parkeerplek voor het huis met een eigen laadpunt als zij slecht ter been zijn of als de (geplande) laadpaal ter ver weg is.

Daarvoor test de gemeente nu de EV-kabelgoottegels. Een groot voordeel van de innovatie is dat ze het trottoir vrijhouden van losliggende laadkabels. Bovendien kunnen inwoners door deze kabelgoottegels het voertuig opladen met de eigen zonnepanelen. De tegel wordt geplaatst door en blijft eigenaar van de gemeente, terwijl de parkeerplaats zelf openbaar blijft.  Het is de verantwoordelijkheid van de bewoner om de kabel op te ruimen na gebruik.

Belangrijk puzzelstuk

Productmanager verkeer & milieu Frank Kolderie van Struyk Verwo Infra: “Vaak zie je dat bewoners in een straat de beschikbaarheid van de parkeerplekken onderling al goed regelen, rekening houdend met elkaars situatie. De gemeente Soest nodigt daarom bewoners uit om mee te doen aan deze proef en stelt duidelijke voorwaarden. Een belangrijk puzzelstukje in deze strategie is de toepassing van de EV-kabelgoottegel. Hiermee blijft het trottoir toegankelijk én veilig.”

Hij vervolgt: “Er komen bij ons veel particulieren zonder eigen oprit die het liefst hun elektrische auto met eigen stroom willen opladen en in de EV-kabelgoottegel een mooie oplossing zien. Zeker als zij ook nog eigen zonnepanelen hebben. Helaas moeten wij hen naar hun eigen gemeente verwijzen om toestemming te vragen. Veel gemeenten hebben echter nog geen beleid voor deze nieuwe ontwikkelingen. De gemeente Soest loopt dus behoorlijk vooruit en hun beleid kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten.”

Bij de pilot in Soest moet altijd aan een tiental voorwaarden worden voldaan door zo’n kabelgoottegel. Dit zijn:

  • De dichtstbijzijnde openbare laadpaal is verder dan 300 meter of de bewoner is slecht ter been. Het gaat hierbij om geplaatste laadpalen en nog niet geplaatste laadpalen.
  • De parkeerplaats tegenover de voordeur van de bewoner grenst gelijk aan de stoep. Dus niet aan een gras- of groenstrook, weg of fietspad.
  • Het oplaadpunt staat op het eigen terrein van de bewoner.
  • De parkeerplaats blijft door iedereen te gebruiken. Na gebruik ruimt de bewoner de kabel op, om aan te geven dat de parkeerplaats niet van de bewoner is.
  • De naaste buren gaan akkoord met het leggen van de EV-kabelgoottegels.
  • De elektrische kabel is in goede staat.
  • Bewoners die op eigen terrein / de eigen oprit kunnen opladen, komen niet in aanmerking.
  • De gemeente betaalt de proef, plaatst de tegels en blijft eigenaar.
  • De gemeente kan de proef op elk moment beëindigen, om welke reden dan ook en de bewoner kan geen rechten ontlenen aan deelname aan de proef.

Meer informatie over EV-kabelgoottegel