Nu één op de vier verkochte auto’s in Nederland (semi-)elektrisch is, lijkt de consument klaar voor de duurzame mobiliteitstransitie. Deze ontwikkeling stelt lokale overheden voor lastige keuzes in de openbare ruimte. Volgens TotalEnergies Marketing Nederland kan de juiste infrastructuur de transitie zelfs versnellen. Met slimme oplossingen en innovaties is het bedrijf één van de drijvende krachten achter de duurzame mobiliteitstransitie in ons land.

Daarvoor toont het bedrijf ambitie. “We steken onze nek uit door véél meer laadinfrastructuur te bouwen dan nodig is voor het huidige aantal auto’s en het laadgedrag dat we uitlezen”, aldus Sander de Geus, Manager Development eMobility bij TotalEnergies. “Dat doen we om nóg meer te stimuleren dat men een elektrische auto koopt of least, want men heeft tenslotte altijd een laadpaal in de buurt. Daarmee lopen we vooruit op de vraag, want wij vinden dat de infrastructuur nooit de bottleneck zou mogen zijn.”

Amsterdamse infrastructuur

Amsterdam is één van de plekken waar TotalEnergies Marketing Nederland op dit moment die laadinfrastructuur aanlegt. De hoofdstad heeft met het Actieplan Schone Lucht zichzelf een hoge doelstelling opgelegd. Stapsgewijs werkt men toe naar een uitstootvrije binnenstad in 2030 en worden vervuilende auto’s en motoren geweerd. Bewoners en bezoekers moeten in de tussentijd op zoek naar een groenere vervoerswijze.

Om in ieder geval het aantal laadpunten voor elektrisch rijden voor 2030 op orde te krijgen heeft de gemeente een aanbesteding uitgeschreven voor 2.200 laadpunten, die is gewonnen door TotalEnergies Marketing Nederland. Marja Versleijen, Directeur van afdeling Mobility & New Energies: “Wij plaatsen al een aantal jaren de infrastructuur voor de Metropoolregio van Amsterdam (MRA) in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Met deze aanbesteding is de stad zelf daar ook aan toegevoegd.”

Infrastructuur in Amsterdam

Amsterdam biedt echter weinig mogelijkheden voor grootschalige infraprojecten legt De Geus uit: “Als je denkt aan een omvangrijk laadplein met 40 palen, dan leent een binnenstad als die van Amsterdam zich daar niet voor. Daarom moet je daar in kleine clusters (drie palen met twee aansluitpunten – red.) gaan denken. Dan is er ruimte genoeg.”

Naast het recent gewonnen concessiegebied worden in de gemeente ook drie bestaande servicestations tot slimme ‘Mobility Hubs’ aangepast, waarin verschillende vormen van duurzaam (deel)vervoer en duurzame energie bij elkaar komen. Eenvoudig stap je hier over op een ander vervoersmiddel, bijvoorbeeld een elektrische fiets of scooter of een elektrische auto. Daarmee vormen deze Mobility Hubs een mooie oplossing om efficiënt gebruik te maken van de openbare ruimte en de bestaande infrastuctuur.

Friese palen

De provincie Friesland, waar in februari van 2022 óók de eerste TotalEnergies laadpalen in de grond gaan, biedt een interessant contrast met de Randstad. “In steden als Amsterdam en Utrecht ligt de laaddichtheid erg hoog. In Friesland zie je het tegenovergestelde”, vertelt De Geus. “Daar zijn tal van dorpen waar nog geen laadpaal te vinden is in het publieke domein. Door die palen daar tóch neer te gaan zetten haal je een drempel weg om niet elektrisch te gaan rijden.”

De exacte locaties lijken daar een minder groot obstakel. “In een stad met een hoge dichtheid werk je met ontzettend veel data en uitgebreide algoritmes om te bepalen waar nieuwe laadpalen kunnen komen. In kleine dorpen kun je makkelijker kijken naar waar die paal het handigst komt te staan”, concludeert hij.

Smart solutions

Die nieuwe palen in Amsterdam en Friesland zijn een welkome stimulans voor de consument, al steekt het eerste probleem al snel de kop op. De elektriciteitsnetbeheerders hebben een zware taak om voldoende capaciteit beschikbaar te hebben om te kunnen leveren. In heel Nederland gaat het netwerk dan ook op de schop. En ook TotalEnergies in Nederland draagt bij aan een oplossing middels ‘slim laden’, waarmee op afstand het laden kan worden gestopt of hervat, en met ‘smart grid-oplossingen’, waardoor vraag en aanbod van elektriciteit optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden. Technologieën waar het energieconcern veel in investeert, om zodoende de druk op het netwerk te verlagen.

En dan zijn we er nog niet, weet Versleijen. “Wat we ook niet moeten vergeten is dat al die nieuwe voertuigen eerst allemaal geleverd moeten worden. De afgelopen periode zagen we bijvoorbeeld dat de chipindustrie leverproblemen heeft. Daar heb je óók nog altijd rekening mee te houden.”

Energizing the Future

De Geus: “Amsterdam durft gelukkig dede stip aan de horizon écht heel ver te zetten. We werken met veel gemeenten en provincies in Nederland samen, die hun visie op elektrisch rijden meestal goed aan laten sluiten op de werkelijkheid van vandaag, maar Amsterdam legt de lat heel erg hoog. Daarmee zijn zij een voortrekkersstad voor de rest van Nederland.”

Versleijen geeft aan dat die ambities hoog, maar niet onrealistisch zijn: “De doelstellingen van Amsterdam (en andere gemeenten) zijn absoluut haalbaar. Maar het is wel zaak dat iedereen op deze weg blijft doorgaan. Zowel landelijke als lokale overheden, bedrijven als bewoners zullen hun steentje moeten bijdragen. Anders wordt het een stuk lastiger. Wij zetten ons in ieder geval voor de volle 100 procent in om de samenleving voor te bereiden op de toekomst van duurzame energie en mobiliteit. We noemen dat: Energizing the Future.”