Rotterdam ligt goed op koers voor een zero emissie mobiliteitssysteem in 2040 dat de stad bereikbaar houdt. In de afgelopen collegeperiode is het aandeel volledig elektrische ritten van en naar de binnenstad al verachtvoudigd. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage van de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit van de gemeente Rotterdam. 

Het stadsbestuur gebruik deze aanpak om te werken aan een schoon en slim mobiliteitssysteem. Want een derde van de CO2-uitstoot en zelfs circa een kwart van de luchtverontreiniging in het stedelijk gebied wordt veroorzaakt door mobiliteit en transport. Rotterdam investeert daarom in meer ruimte voor voetgangers en fietsers, optimaal OV en het stimuleren van elektrisch vervoer. “Daarmee zijn we goed op weg. De maatregelen dragen zichtbaar bij aan het verder terugbrengen van de CO2-uitstoot, een schonere lucht en een gezonder Rotterdam”, vertelt duurzaamheidswethouder Arno Bonte.

Ambitie

Er is de afgelopen jaren al fors meer elektrisch gereden. Het gebruik van de ruim 4.000 openbare laadpunten is fors toegenomen. In 2017 is 2,9 miljoen kilowattuur aan stroom geladen, goed voor 14 miljoen uitstootvrije kilometers en in 2021 is dit al gegroeid naar 15 miljoen kWh en 74 miljoen kilometer. De verwachting is dat het aantal elektrische kilometers verder zal groeien, waardoor over vier jaar een kwart van de ritten volledig uitstootvrij zou moeten zijn.

Het is zaak dat niet alleen inwoners schoner gaan reizen. Daarom wordt vanuit het convenant Zero Emissie Stadslogistiek door 66 bedrijven gewerkt aan het doel om in 2025 al het goederenvervoer volledig elektrisch uit te voeren. In de intentieovereenkomst ‘Zero-emissie Taxi Routekaart’ werken gemeenten, het Rijk, taxibedrijven en partners uit de sector aan een uitstootvrije taxibranche over drie jaar en 45 werkgevers uit Rotterdam hebben zich inmiddels aangesloten bij een klimaatdeal om de CO2-uitstoot van zakelijk en woon-werkverkeer te halveren.

Bouwverkeer

Om ervoor te zorgen dat ook het bouwverkeer uitstootvrij is, stimuleert de gemeente in eigen aanbestedingen zero emissie-materieel. Het gebruik hiervan wordt beloond binnen gemeentelijke opdrachten. Dit leidt er al toe dat onder andere de aanleg van de infrastructuur bij de nieuwe metrolijn in Hoek van Holland, de bestratingswerkzaamheden in het centrum van Rotterdam en rioolwerkzaamheden in het zuiden van de stad de komende jaren met elektrische werktuigen worden uitgevoerd.

Hoewel de stad op eigen kracht flinke stappen heeft gezet, benadrukt het gemeentebestuur dat hiervoor een gezamenlijke aanpak nodig is met onder andere de landelijke overheid. Het verschonen van mobiele werktuigen levert namelijk een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en de CO2-reductie, maar het vraagt wel om investeringen in laadinfrastructuur en het elektriciteitsnet.

Het wordt een behoorlijke kluif om de ambities voor elektrisch rijden in Nederland te realiseren, omdat het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vastloopt en wachttijden voor nieuwe aansluitingen evenredig hard oplopen. Leer meer over de oplossingen tijdens het Congres Laadinfra op 22 maart in De Doelen in Rotterdam.