SGP-Kamerlid Chris Stoffer heeft Kamervragen gesteld aan minister Rob Jetten (D66) van Klimaat en Energie over de wettelijke belemmeringen voor het koppelen van bovenleidingen aan laadpunten voor elektrisch vervoer.

Bovenleidingen van trams, treinen maar ook de trolleybussen in Arnhem zouden theoretisch gezien gekoppeld kunnen worden aan laadpunten om elektrische voertuigen op te laden. Eerder werd op OVPro beschreven dat de OV-sector enthousiast is over de mogelijkheden om stroom uit bovenleidingen te koppelen aan laadpunten. De bovenleidingen worden immers niet altijd volledig benut en kunnen goed stroom leveren op gunstige locaties. Technisch is het mogelijk, alleen de wetgeving staat het nog niet toe.

Stoffer wil van Jetten weten of “de minister op de hoogte is van de mogelijkheden om stroom en laadpunten aan elkaar te koppelen” en of hij “de analyse deelt dat de technische mogelijkheden er zijn, maar dat de energiewetgeving in de weg staat”. Ook wil Stoffer weten wat de “eventuele nadelen en bezwaren zijn ten aanzien van het aanwijzen van vervoerders als energieleveranciers” en of de minister “voornemens is om in overleg met vervoerders, netbeheerders en andere betrokken partijen te bezien of en hoe de mogelijkheden benut kunnen worden”.

Tot slot vraagt Stoffer in zijn Kamerbrief of de minister overweegt om vervoerders de mogelijkheid te geven om energie te verkopen aan derden en de Elektriciteitswet en / of andere wetgeving hierop aan te passen”.

Dit artikel verscheen eerder op de website van mediapartner OVPro