In totaal zijn er 574.863 laadpunten; Amsterdam spant de kroon met ruim 10 duizend, gevolgd door Londen met 9 duizend.

Het netwerk van openbare Europese laadpunten is vorig jaar met 44 procent gegroeid tot 574.863, zo meldt The Charge Point Monitor, dat het aantal openbare landpunten bijhoudt in 16 Europese landen en 48 steden.

Nederland heeft het grootste openbare laadnetwerk in Europa met naar schatting 115 duizend stations: een groei van 35 procent op jaarbasis. Amsterdam heeft het meeste aantal laadpunten: 10.473, gevolgd door Londen met 9.272 laadpunten en Rotterdam met 6.463.

In het huidige tempo zal het nog tenminste twee jaar duren voordat Duitsland de eerste plek van Nederland inhaalt. Goed nieuws, volgens de monitor, is dat Duitsland, Frankrijk en het VK stapsgewijs hun achterstand inlopen. Duitsland telt er er nu 88 duizend (+43%, Frankrijk heeft er 73 duizend (+58%) en het VK 55 duizend (45%). Al langere tijd wordt er gehamerd op uitbreiding van het aantal laadpunten. Frits van Bruggen, algemeen voorzitter van RAI Vereniging, sloeg onlangs nog ‘laadpaalalarm’ en vindt dat er fors moet worden geïnvesteerd in uitbreiding. Ook koepelorganisatie Acea vroeg al meerdere malen aandacht voor het onderwerp.De organisatie signaleert een ‘enorme kloof‘ in het aantal laadpalen binnen Europa.

Werk aan de winkel

“De huidige jaarlijkse groeicijfers tonen de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt bij uitbreiding van het Europese laadnetwerk en vormen de basis voor aanhoudende groei in de adoptie van voertuigen”, zegt Paul Jan Jacobs, oprichter van EV Markets Reports, initiator van de The Charge Point Monitor. Die groei is volgens de organisatie van cruciaal belang, omdat het aantal EV’s blijft toenemen. Volgens het International Energy Agency zullen er naar schatting 30 miljoen elektrische auto’s worden verkocht tegen 2030. Laadbedrijven proberen, volgens het onderzoeksbureau, zeker een inhaalslag te maken. Helaas is er nog veel werk aan de winkel aangezien de huidige verhouding 13 auto’s versus één laadpunt is, aldus The Charge Point Monitor.

De Charge Point Monitor is een initiatief van EV Markets Reports en is mede gebaseerd op de laadpuntgegevens van Eco-Movements.

Dit artikel verscheen eerder op de website van mediapartner Automotive Online.