Als je het aan Arnaud van der Sluis vraagt, dan vergroent de mobiliteit niet snel genoeg. Hij staat aan het hoofd van Floading, een groeiend bedrijf dat laadsystemen levert voor transport en logistiek. De organisatie draagt bij aan de energietransitie door laadpunten te realiseren. Hoe aantrekkelijker je dat maakt voor bedrijven, hoe groter de dekking van laadinfrastructuur wordt. Dus maakt Floading het aantrekkelijk. Van der Sluis vertelt waarom en hoe.

Krapte op het stroomnet is aan de orde van de dag. Wachttijden voor verzwaringen zijn ongekend lang. Als gevolg worstelen sommige laadpaalbedrijven met groei. Het probleem gaat grotendeels aan Floading voorbij, leren we van CEO Van der Sluis. Zijn bedrijf realiseert laadpunten voor logistieke bedrijven, waaronder verhuizers met vrachtauto’s en bezorgers met bestelwagens. Ontwerp, levering, installatie, onderhoud en beheer; het komt allemaal aan bod.

Ondanks netcongestie komt Van der Sluis zelden met partijen in contact die geen ruimte hebben voor laadinfrastructuur. Is het krap op de aansluiting, dan zoekt Floading ruimte op. “We gebruiken data om te modelleren hoe vaak mensen moeten laden, hoeveel vermogen ze nodig hebben en op welk tijdstip ze moeten laden.”

Als gevolg is er vaak meer mogelijk dan verwacht. Snellaadpunten en zelfs laadpleinen worden haalbaar. Het verhuisbedrijf dat noodgedwongen moet elektrificeren om de stad in te kunnen, krijgt perspectief. Floading overweegt de beste energieverdeling, levert en installeert de technologie, zorgt dat de laadpunten beschikbaar zijn en pleegt op lange termijn onderhoud.

Je hebt een behoorlijk netwerk van partners nodig om een dergelijke dienst te verlenen, om nog maar niet te spreken over technische kennis. Floading werd in 2019 opgericht, maar Van der Sluis zit al langer in het vak. De CEO onderneemt sinds 2008 op het gebied van elektrisch vervoer. Dat begon met draadloos laden en groeide uit in laadpunten zoals we die vandaag de dag kennen.

Het doel is altijd hetzelfde gebleven. Van der Sluis wil een wereld met schoner en stiller vervoer. Dat bereik je niet zonder laadinfrastructuur. In de beginjaren had de CEO hoge verwachtingen van draadloos laden, maar zoals we inmiddels weten blijft die markt achter bij kabels en stekkers. De switch was niet makkelijk, benadrukt Van der Sluis. Zijn hart zat in draadloos. “Maar ik geloof dat het vergroenen van de mobiliteit niet snel genoeg gaat.”

Laadpunten verdienen zich terug

Voor snelheid moet je mee met de markt. Brussel vraagt vergaande verandering van transport en logistiek. Nederland heeft laadpunten nodig – en snel. De transitie verloopt niet altijd even soepel. Veel laadpaalbedrijven hebben onvoldoende technici. Anderen worden geremd door congestie. Bij Floading ligt het anders.

De organisatie bemoeit zich niet met aanbestedingen van openbare laadpunten, evenmin thuisladers. Floading focust op het bedrijfsleven. Hier spelen de problemen van het publieke domein minder, of zelfs niet. “We werken met een aantal installatiebedrijven om de marktvraag aan te kunnen en landelijke dekking te bieden. We leveren niet alleen de lader, maar ook de beschikbaarheid van de lader. Je wilt de e-rijder zoveel mogelijk kilometers laten rijden zonder verstoringen.”

De operatie groeit gestaag, maar vrij van uitdagingen is Floading niet. Een pijnpunt is de doorlooptijd van projecten. Van der Sluis legt uit dat klanten veel tijd nodig hebben om investeringsbeslissingen te nemen. Enerzijds begrijpelijk, want laadinfrastructuur is niet goedkoop. Anderzijds jammer, want vaak worden investeringen in laadinfrastructuur sneller terugverdiend dan verwacht, aldus de CEO.

Dat laatste heeft te maken met charge point operators (CPO’s). Floading stelt klanten in staat om hun laadpunten aan te sluiten op de netwerken van CPO’s. Vervolgens kunnen derden de laadpunten gebruiken tegen betaling. De klant ontvangt aan het einde van de maand een vergoeding voor elke laadbeurt via Floading. Op die manier zijn laadpunten niet alleen een laadvoorziening, maar ook een inkomstenbron.

Groene motor

Elk commercieel voordeel is mooi meegenomen. Bedrijven zullen echter altijd investeringsruimte nodig hebben om de eerste stap te zetten. Voor een paar 22 kW AC-laadpunten ben je duizenden euro’s kwijt, laat staan DC-snelladers. Van der Sluis windt er geen doekjes om: laadpunten zijn weggelegd voor kapitaalkrachtige bedrijven. Floading biedt financieringsopties, maar soms is laadinfrastructuur gewoonweg te duur.

Niet elk bedrijf hoeft laadpunten te hebben, benadrukt Van der Sluis. Om zijn doel te bereiken – schone energie, stillere steden – moeten e-rijders zoveel mogelijk kilometers kunnen maken. Dit betekent niet dat je overal laadpalen nodig hebt, maar dat je bestaande en toekomstige laadpunten beschikbaar moet maken voor zoveel mogelijk mensen.

Hoe doe je dat? Geef bedrijven een reden om hun laadinfrastructuur open te gooien. Bijvoorbeeld een vergoeding voor elke gebruiker, zoals Floading mogelijk maakt door klanten aan te sluiten op de netwerken van CPO’s. In het gesprek met Arnaud van der Sluis werd gauw duidelijk dat hij de wereld wil verbeteren vanuit een intrinsieke motivatie, maar niet iedereen is zoals Arnaud van der Sluis. De meesten van ons hebben een prikkel nodig – en geld is de groene motor.

Door: Geert van der Klugt

FLOADING BANNER-1