Met de toepassing van een Battery Energy Storage System (BESS) draagt ABB E-mobility met haar partners een oplossing aan voor logistiekondernemingen die zitten te springen om zwaardere netwerkaansluitingen, maar die niet kunnen krijgen. Een batterijcontainer die geïntegreerd wordt met de laadinfra en optioneel ook zonnepanelen helpt om veel meer te halen uit een kleinere netaansluiting.

ABB E-mobility is de grootste speler ter wereld op het gebied van laadinfrastructuur. Het bedrijf is opgedeeld in de Business Lines Destination Charging (thuisladen en op kantoor), Public Charging en Transit & Fleet – zware voertuigen, dus het trucksegment en openbaar vervoer. Bij ABB E-mobility is Robert Daems Sales Specialist E-Mobility. Zijn focus ligt op de logistieke wereld. Ondernemingen in die branche krijgen hand over hand te maken met de energietransitie – zowel grote transportvloten als de kleinere distributievloten. Vrachtwagens, bussen en bestelauto’s dus. Die markt is sterk in beweging, legt Daems uit, en dat heeft alles te maken met de specifieke uitdagingen waar de logistiekbedrijven mee te maken hebben. “Allereerst is er de wetgeving”, zegt Daems. “Die dreigt in feite vooruit te lopen op wat er mogelijk is – er komen meer zero-emissiezones in de steden, voertuigen voor stadslogistiek worden verplicht elektrisch – het aantal voertuigen dat daarvoor wordt gebruikt wordt heel snel veel groter, dus er moeten slimme oplossingen komen op netwerkproblemen te voorkomen. Voor de ondernemers die met EVs moeten gaan rijden is de impact groot.”

Want de hamvraag is: hoe kunnen die steeds grotere elektrische transportvloten gegarandeerd aan hun energie komen terwijl het stroomnet en daarmee de laadinfrastructuur tegen de grenzen van hun capaciteit aan lopen? Daems: “Het probleem zit ‘m niet in het opwekken van energie op zich. Sinds de Tweede Wereldoorlog is men er altijd in geslaagd om de stroomopwekking mee te laten lopen met de telkens toenemende vraag, of die nu kwam van elektrische huishoudelijke apparaten of de komst van computers, smartphones of datacenters. Het probleem zit in de manier waarop de energie bij de gebruiker terechtkomt. En hoe stroom terug kan worden geleverd aan het net. Daar lopen we nu tegenaan, daar zitten momenteel de grootste problemen. Het is nu bijvoorbeeld al zo dat in de branche wordt gezegd: als je onroerend goed aankoopt, zorg dan wel dat er een netwerkaansluiting bij zit. Want dat is je belangrijkste asset, die aansluiting op de grid.”

Maar die aansluitingen worden schaarser naarmate de netwerkcapaciteit sterker onder druk komt te staan. En dan moet er dus meer uit schaarse middelen worden gehaald. Daems: “Dan kun je denken aan slimme software om auto’s om de beurt op te laden, of het delen van je laadinfrastructuur met andere gebruikers – dat zie je nu al veel gebeuren en dat wordt alleen nog maar belangrijker.” De grootste bottleneck is op dit moment het verschil tussen gecontracteerd vermogen en daadwerkelijk gebruikt vermogen. Netbeheerders zullen meer moeten kijken wanneer gebruikers een grote energiebehoefte hebben en op welke momenten ze nauwelijks energie gebruiken. Daarbij is het essentieel dat door middel van smart charging de groeiende behoefte aan stroom het netwerk niet overbelast, ook als er stroom terug wordt gegeven aan het net. Vandaar dat ABB in samenwerking met Kenter (dat de verhuur, het beheer en onderhoud van middenspanningsinstallaties van Liander uitvoert) een BESS kan toepassen: een Battery Energy Storage System. Het is een totaaloplossing: een combinatie van een laadsysteem en een batterijopslagsysteem in de vorm van een container met batterijen die op een laadplein parallel aan het netwerk bij wordt geplaatst.

Daems: “De essentie van een BESS is dat het de mogelijkheid biedt om een gebruiker met een grotere lader op een kleinere netaansluiting te kunnen laten werken. Wij geloven dat dit de toekomst wordt. Je kunt op deze manier het energienet ondersteunen: op het moment dat er geen auto’s zijn ga je de batterij opladen, zijn er wel auto’s die moeten worden opgeladen, dan kun je die opladen vanuit de batterij. Zo kun je ook pieken in het stroomverbruik opvangen en je opgewekte zonne-energie opslaan om je wagenpark mee op te laden. Deze oplossing is vooral interessant voor bedrijven die een aanvraag hebben gedaan voor netverzwaring, maar daar vooralsnog niet voor in aanmerking komen. In de tussentijd kan een BESS dan de perfecte oplossing zijn. Een bedrijf kan het kopen of huren, en heeft dan een schaalbare oplossing in huis: je kunt er bij behoefte gewoon een batterijcontainer bij plaatsen als dat nodig is – tot aan de grens van je netwerkaansluiting.”

Tijdens het Congres Laadinfra zal Robert Daems samen met Kenter dieper ingaan op energieopslag in combinatie met energieopwekking.

Tekst: Diederik Plug