De vele honderden tankstations in Nederland en Duitsland zijn in de etalage gezet. TotalEnergies, de Franse energiereus, committeert zich volledig aan de energietransitie met de ambitie om die niet alleen te faciliteren, maar ook – en vooral – veel slimmer te maken. Sjoerd Moorman, business developer B2G, licht toe hoe TotalEnergies inzet op slim laden in het publieke domein.

TotalEnergies heeft in vijf Nederlandse provincies zo’n 12.500 laadpunten geplaatst; daarmee is het weliswaar een van de grotere leveranciers van publieke laadfaciliteiten in Nederland, maar het ambitieniveau ligt veel hoger, vertelt Sjoerd Moorman. “We zijn een heel breed energiebedrijf, dat vol inzet op duurzame energie. Daar hebben we het afgelopen jaren flink in geïnvesteerd wereldwijd. Zeker op het vlak van het laden van elektrische voertuigen zijn we enorm actief. Naast onze groei in Nederland gaan we in Europa toe naar 150 duizend laadpunten in 2025. We focussen daarbij in Nederland en andere markten sterk op het plaatsen van publieke laadpalen”, zegt Moorman. Daarvoor is een nauwe samenwerking nodig met de verschillende Nederlandse overheden en dat is nou net Moormans portefeuille.

Voor alle partijen in de markt is netcongestie het belangrijkste probleem. TotalEnergies speelt op dat probleem in met het ontwikkelen van technische oplossingen, maar dat kent haken en ogen. Moorman: “Kijk, die ‘paal op straat’, die wordt momenteel vooral ’s laat in de middag en in de avond gebruikt. Die pieken, daar willen wij van wegblijven. Maar de eisen en regels die door overheden worden opgesteld dwingen ons in feite nog om ‘dom’ te laden; daar bewegen we weliswaar gelukkig vanaf, maar daar hebben we nog wel een lange weg in te gaan.” De technologie is er, en daar heeft TotalEnergies volgens Moorman in meerder pilots op meerdere plekken al mee getest waarbij veel ervaring is opgedaan. “Maar we merken dat slim laden gewoon meer moet worden meegenomen in de toekomstige aanbestedingen – dat begint gelukkig nu ook te komen. Daardoor ontstaat er ruimte voor slimmere oplossingen. Slim laden wordt de norm; de CO 2 -uitstoot vermindert er sterk door, doordat we zo veel mogelijk groene stroom gebruiken, en het zorgt voor een minimale belasting van het stroomnet. En de logische vervolgstap is bi-directioneel laden; dat is een interessante evolutie met enorm veel potentieel.”

Je zou kunnen zeggen dat de overheidsregels waar Moorman het over heeft achterlopen op de snelle technologische ontwikkelingen, maar daar heeft Moorman alle begrip voor. “Het is een uitdaging voor ons om overheden te overtuigen en mee te nemen en ze te helpen beter uit te vragen wat er nodig is en hoe zij dat het beste kunnen uitvragen bij hun aanbestedingen. Maar zij hebben natuurlijk ook meerdere belangen te behartigen. Ik zie het kennisniveau bij overheden heel snel groeien. We delen natuurlijk ook dezelfde ambitie. We zijn ook allemaal nog aan het leren, want het is natuurlijk een heel nieuw onderwerp. Dat betekent dat wij als TotalEnergies ook een rol hebben om te laten zien wat mogelijk is, om uit te leggen wat de implicaties zijn van bepaalde dingen en welke uitdagingen daarbij komen kijken.”

Dat blijkt ook uit de bottlenecks die Moorman ervaart in de dagelijkse praktijk: “Enerzijds moeten we opschalen, anderzijds moeten we continu innoveren en daardoor verandert het speelveld telkens weer. Het gaat zo snel vooruit dat al die dingen samen ontzettend uitdagend zijn. Je kunt haast zeggen dat de technologie soms sneller voortgaat dan de fysieke wereld aankan. Zeker omdat slim laden zo’n enorm integratieproject is, waarin alle betrokken partijen het met elkaar eens moeten

zijn, niet alleen over de technische ecosystemen die ervoor nodig zijn, maar ook over de aanpak en uitvoering. Dat gaat van de overheid tot de fabrikant en van netbeheerder tot aannemer. Ik geloof echt dat slim laden de essentiële bouwsteen is voor het toekomstige energiesysteem. Maar er zijn uitdagingen die deze ontwikkeling nog tegenhouden. Daar moeten de betrokken marktpartijen continu bovenop blijven zitten.”