De energietransitie maakt de beschikbaarheid van energie op de juiste plaats steeds belangrijker. De distributie van energie vindt immers vaker plaats op de plek waar de generatie en afname plaatsvinden en zal daarmee vaker in een outdoor-opstelling komen. Dat vraagt om behuizingen met slimme, energiezuinige klimaatbeheersingssystemen, die presteren onder alle omstandigheden en in alle temperatuurbereiken. Rittal bouwt die behuizingen.

Voor een outdoor-behuizing als onderdeel van een elektrische installatie gelden, afhankelijk van de toepassingen en plaats van opstelling, verschillende relevante normen. Daarin worden zaken vastgelegd als temperatuur-, relatieve luchtvochtigheids- en/of hoogtewaarden, sterke vervuiling van de lucht door stof, rook, corrosieve of radioactieve deeltjes, dampen of zout maar ook blootstelling aan sterke elektrische of magnetische velden, aantasting door schimmels of ongedierte en blootstelling aan zware trilling, schokken en seismische verschijnselen. Ook de bestendigheid tegen invloeden van de zon, (UV) wordt beschreven. Bovendien moeten elektrische onderdelen en toestellen voldoen aan de relevante IEC-normen, waar deze bestaan, en moeten ze worden toegepast in overeenstemming met de instructies van de leverancier. En dan zijn er nog de wisselende weersomstandigheden die een rol spelen bij het bepalen van de juiste outdoor- oplossing. Denk maar aan de blootstelling aan trillingen, elektromagnetische verstoringen of corrosie, maar ook vandalisme en daarmee de plaats van opstelling. Ook geluid is een factor om rekening mee te houden als u een outdoor-toepassing plant.

Voor verdeelkasten in openbare netwerken gelden bovendien aanvullende eisen bovenop de algemene eisen die gelden voor laagspannings- en verdeelinrichtingen, de distributie-assemblage in een openbaar elektriciteitsnetwerk (PENDA). Outdoor- behuizingen moeten bijvoorbeeld beschikken over een betrouwbare vergrendeling die toegang door onbevoegden verhindert. Deuren, platen en deksels moeten zo zijn ontworpen dat ze, nadat ze zijn vergrendeld, niet opengaan als gevolg van matige grondzetting na plaatsing, niet als gevolg van blootstelling aan trillingen ten gevolge van verkeer en/of grondafgravingen en herstelwerkzaamheden.

Kortom: bij een veilige installatie komt veel meer kijken dan alleen een veilige behuizing. Ook de kennis over de normen en regels waaraan die behuizing op welke manier en op welke plek moet voldoen is essentieel. Rittal verzorgt niet alleen een veilig onderkomen voor installaties in alle omstandigheden, maar levert ook de bijbehorende expertise. Rittal helpt u met de vraag op welke manieren voor uw outdoor-oplossingen de ogenschijnlijk tegengestelde belangen verenigd kunnen worden met het doel elke installatie optimaal te laten functioneren – met ruime aandacht voor de ecologische voetafdruk.