ChargeSim presenteert op het congres Laadinfra hun virtuele ontwerp- en simulatiesoftware. Met planningssimulatiesoftware voor het opladen van elektrische voertuigen kunt u de opties voor laders en elektrische aansluitingen in simulatie verkennen voordat u ze gaat bouwen. Zo kunt u projectvertragingen en extra kosten als gevolg van het selecteren van de verkeerde setup voorkomen.

ChargeSim is puur een ontwerp- en simulatietool die ingezet wordt om de juiste laadinfrastructuur te kunnen bepalen. Het bedrijf heeft software ontwikkeld om vooraf te simuleren wat de juiste laadinfrastructuur is. De software houdt rekening met verschillende energiebronnen, zonne-energie, batterijen, de tarieven gedurende de dag, de planning van de voertuigen en overige zaken zoals voorverwarming van voertuigen, reiniging en andere werkzaamheden die op locatie worden uitgevoerd. Dankzij de software kan de meest geschikte opstelling geselecteerd worden die leveranciersonafhankelijk is. Deze kan ook gebruikt worden om de workflows en het slim opladen op bestaande locaties te helpen verbeteren.

Slimme oplaadalgoritmen

ChargeSim helpt exploitanten van EV-bussen en vrachtwagens, OEM’s van laders, CPO’s en nutsbedrijven bij het implementeren van effectief opladen van elektrische voertuigen en slimme oplaadalgoritmen. Met behulp van ChargeSim software is de gebruiker in staat om de juiste laadinfrastructuur, energievoorziening (zon, accu e.d.) en type laders te bepalen en duidelijk inzicht te verkrijgen in de eenmalige uitgaven versus terugkerende uitgaven bij verschillende laadopstellingen. Het doel van ChargeSim is software te ontwikkelen die bijdraagt aan een zo soepel mogelijke overgang naar elektrificatie. Door inzet van de software kunnen de kosten van elektrificatie worden verlaagd en het slim opladen gemakkelijker verbeterd worden.

Grote bedrijven

De software is voor bedrijven die willen elektrificeren belangrijk. “Naarmate de elektrificatie toeneemt, is het belangrijk om vooraf een analyse te doen”, zegt Nick Akkers van ChargeSim. “Als je 100 procent van je truck- of busvloot wilt elektrificeren, is het belangrijk de juiste infrastructuur te creëren. In het begin van de elektrificatie is het vrij eenvoudig. Heb je twee voertuigen dan worden er vaak twee laadpalen neergezet. Ga je echter uitbreiden dan wordt het een ander verhaal. Niet alleen qua locatie, maar ook qua aansluiting in verband met mogelijke netcongestie. Vaak wordt gedacht aan zo snel mogelijk laden, maar is dat wel nodig?”

Juiste mix

De juiste mix van snelladers en laders die gedurende de nacht het voertuig laden is belangrijk. “Door gebruik te maken van ChargeSim software is het mogelijk om vooraf verschillende modellen te maken en te analyseren wat voor jouw situatie de beste opstelling is, zoals de mix van vermogenstoevoer (netaansluiting, zonne-energie, windenergie, batterijen), type laders en indeling van de laadpunten om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken”, zegt Akkers. “De software stelt je in staat om de beste opstelling te vinden om je voertuigen maximaal inzetbaar te krijgen en te houden. Je moet aan de voorkant de juiste berekening doen om een vloot zo efficiënt mogelijk rijdend te houden.”

Busdepots

ChargeSim is ontstaan voor de elektrificatie van busdepots, vanuit de behoefte om professioneel een efficiënte laadinfrastructuur te kunnen bepalen en de juiste afweging te kunnen maken tussen operationele kosten zoals energiekosten en voertuigbewegingen versus eenmalige investeringen zoals het plaatsen van meer laders en voorzien in grotere netaansluitingen. “Hierin heeft onze software al veel bedrijven wereldwijd geholpen met het vinden van de juiste opstelling”, zegt Akkers.

Slim laadalgoritme testen

Op steeds meer laadterreinen is het belangrijk om een slim laadalgoritme toe te passen. “Anders is er met de netcongestie vaak onvoldoende stroom aanwezig om de voertuigen te laden”, zegt Akkers. “Steeds meer partijen zijn bezig met slimme laadalgoritmen. Het lastige voor deze bedrijven (vaak CPO’s) is het testen van hun slimme software. Je wilt namelijk graag testen in een omgeving waarin je herhaaldelijk hetzelfde scenario hebt, zodat je goed kunt zien of je algoritme inderdaad efficiënter omgaat met de situatie.” Om dit probleem te tackelen heeft ChargeSim het product ‘eVirtuFleet’ ontwikkeld. Dit is een virtuele vloot om CPO software te testen of te demonstreren aan klanten. Een protocol dat tussen de CPO’s en de laadpalen veelvuldig gebruikt wordt is OCPP (Open Charge Point Protocol). Via dit protocol wordt ook de eVirtuFleet software gekoppeld, de software gedraagt zich dan ook als fysieke laders, waarbij voertuigen komen en gaan om te laden.

Truckmarkt

ChargeSim lanceerde recent ook een nieuw product voor de markt van vrachtwagens. “We zien dat de truckmarkt ook meer elektrificeert”, zegt Akkers. “Een enkele simpele laadpaal volstaat niet meer. Maar wat is dan wel de juiste opstelling? En is er wel voldoende elektrisch vermogen om te benutten op mijn terrein? Hoe efficiënter je aan de voorkant kunt berekenen wat verschillende scenario’s doen, hoe beter dat is voor het totale plaatje van het energienet.” ChargeSim probeert ook te kijken hoe bedrijven gezamenlijk energie kunnen delen. “Als iedereen apart een laadstation bouwt, dan is dat niet duurzaam”, zegt Akkers. “Er wordt in de markt gekeken om gezamenlijke laadhubs te bouwen. We werken aan de mogelijkheid voor het combineren van energieprofielen van de verschillende bedrijven in onze software om te bepalen hoeveel energie er resterend is om de voertuigen op te laden. In die mix kun je ook andere energievoorzieningen bijvoegen zoals batterijen.