De transitie van een diesel aangedreven naar een elektrisch aangedreven busvloot is in Nederland goed op gang gekomen. Om te verzekeren dat de dienstverlening ook bij de inzet van elektrische voertuigen succesvol kan worden uitgevoerd, wordt er echter vaak een overcapaciteit aan laadinfrastrucuur geïnstalleerd. Een grondige analyse en het gebruik van simulatietechnieken in de planningsfase, kunnen volgens ChargeSim onnodig hoge kosten en een overdadige elektriciteitsvraag voorkomen. 

Van de totale busvloot van meer dan 5.200 bussen in Nederland, zijn inmiddels bijna 1.500 bussen vervangen door zero-emissie exemplaren. Deze ontwikkeling wordt ook bij het truckvervoer verwacht. De kosten die gepaard gaan met de installatie van de benodigde laadinfrastructuur voor deze voertuigen zijn echter aanzienlijk en het ontwerp daarvan is gezien de vele factoren waarmee rekening moet worden gehouden vaak complex. Er kan hierbij gedacht worden aan de netaansluiting, laadpalen, batterijcapaciteit en parkeerlocaties.

Andrew Rutgers, CEO van ChargeSim, werkt al meerdere jaren met grote openbaar vervoersmaatschappijen en ingenieursbedrijven. Hij is betrokken bij de aanleg van laadinfrastructuur en weet uit ervaring wat een gedegen voorbereiding en simulatie kunnen bijdragen. “Er zijn voor busmaatschappijen en vervoersondernemingen veel aspecten te onderzoeken en mee te nemen in de besluitvorming rond de aanleg van laadinfrastructuur. De impact van een verandering in een enkel element op het totaalbeeld is vaak groot. Ervaring leert dat er nog regelmatig belangrijke zaken over het hoofd worden gezien.”

Belangrijke aandachtspunten

Zo blijkt dat er niet altijd rekening wordt gehouden met de piek- en daltarieven voor elektriciteit. Deze bepalen volgens hem echter uit het oogpunt van elektriciteitskosten de beste laadmomenten en hebben een directe impact op de benodigde laadinfrastructuur. “Vaak wordt ook de tijd die de installatie van de nodige netcapaciteit vraagt sterk onderschat. Uit ervaring blijkt dat dit afhankelijk van de locatie en behoeften regelmatig meerdere jaren in beslag kan nemen en daardoor tot uitstel kan leiden van de daadwerkelijke inzet van elektrische bussen.”

Daarnaast is er vaak nog de neiging om onnodig een te groot aantal snelladers in te zetten. Naast de aanzienlijk hogere kosten van de laders zelf, stelt Rutgers dat dit ook een negatieve impact op de batterijcapaciteit en -levensduur. “Het is belangrijk te analyseren of en waar snelladers het beste ingezet kunnen worden. En dat is waar een simulatietool een belangrijke toegevoegde waarde kan leveren. Een tool als ChargeSim geeft namelijk de mogelijkheid de elektriciteitsbehoefte te bepalen, de laadbehoeften- en opties per dagdeel te bepalen, maar ook de niet te onderschatten invloed van de lay-out en parkeerlocaties op de benodigde infrastructuur en het uitvoeren van de dienstregeling. Ook zal je bijvoorbeeld opties voor energieopslag en het gebruik van zonne- energie en de impact daarvan op het laadinfra-ontwerp willen simuleren.”

Tijdig in gesprek met de netbeheerder

Op basis van zijn ervaringen met een grote openbaar vervoersorganisaties in Europa en Noord-Amerika raadt Rutgers aan om vooral zo tijdig mogelijk met de netbeheerder in gesprek te gaan over de netbehoeften. Daarnaast is het belangrijk dat een bedrijf zich realiseert wat de impact is van het rijden met elektrische bussen op de dienstregeling en welke veranderingen daarin nodig zouden kunnen zijn voor een succesvolle operatie. Elektrisch vervoer vraagt volgens hem namelijk om een andere manier van denken. “Vermijd ook het dupliceren van ingebouwde marges. Vanzelfsprekend zal je rekening moeten houden met de noden in extreme omstandigheden, zoals een zeer koude winterdag, maar het voorzien van zowel extra netcapaciteit als krachtigere laders én sterkere batterijen leidt tot onnodige extra kosten. Een grondige analyse en simulatie van de infrastructuur-opties kan tientallen duizenden euro’s aan besparingen opleveren in zowel infrastructurele als operationele kosten.”

Op 22 maart vertelt Bastiaan Zwijnenburg namens ChargeSim over hoe slim laadmanagement voor zware voertuigen kan leiden tot flinke besparingen in investeringen en elektriciteitsverbruik. Bekijk het hele programma en meld je hier aan voor deelname aan het congres.