Rotterdam ligt goed op koers voor een zero emissie mobiliteitssysteem in 2040 dat de stad bereikbaar houdt. In de afgelopen collegeperiode is het aandeel volledig elektrische ritten van en naar de binnenstad al verachtvoudigd. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage van de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit van de gemeente Rotterdam.